Education is looking for a monitor for Service Management

Monitor för service managementprogrammet innebär att du övervakar sm programmet med hjälp av klassrepresentanterna. Du är en direkt länk mellan studenterna och USBE och för deras talan samt verkar för att utbildningen ska bli ännu bättre på kort och lång sikt.

Positionens uppgifter innefattar att man har koll på utbildningen men möjligheten att dra egna projekt så som gästföreläsningar, events eller något helt annat relaterat till studier, utbildning och tiden i skolan är oändliga.

 

För att ansöka:

Skicka in din ansöka till :rekrytering.utbildning@hhus.se

Ansökan ska innehålla: 

Namn, termin och kontaktuppgifter samt en motivering till varför du söker positionen.

Anmälan stänger 14/4!

Don’t be shy apply!