SM I EKONOMI

Listen up! Now it’s time to sign up for SM i Ekonomi (Swedish University Nationals in Economics). Umeå University will host its competition on March 11th between 9-12. A team consists of three members and the winning team gets to represent UMU and HHUS in the final in Gävle on May 12-15.

 

To sign up, please send an e-mail to smiekonomi@hhus.se, please write your names, personal numbers, phone numbers, home addresses and e-mail addresses.

More information:
SM i Ekonomi was started in 1987 by Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation where Växjö Högskola was arranging the event and also won the competition. Umeå won the competition in 1988 and 2009, so now it’s time again!
SM i Ekonomi is a team competition with three parts; the local competition, the semi-finals and the final. The local competition will consist of a group written exam. The winner will get to compete in the semi-finals during the event in Gävle, that is also a written group exam. The four best teams will compete in front of an audience and the winner will be selected. Everything will be in Swedish.

Rules
– The student must not have more than 210 credits (högskolepoäng) in any subject, at the time of competition
– The student must be able to present a “LADOK-intyg,” at the time of competition
– The student must be a member of HHUS or another student association
– The student must be registered for full time studies at a Swedish University
– The student must have the intention to graduate within the field of business
– A team should consist of three (3) students
– The team should choose one (1) team leader
– It’s the team leader’s responsibility to be the team’s contact person
– A competing team should submit the following information for all members at registration:
Name and personal number, phone number, address and e-mail address and University

First competition, at Umeå University
Written exam
The teams will have three (3) hours to complete the exam.
The exam will consist of:
– 50 % business administration (marketing, organization, accounting, management accounting)
– 25 % economics (micro and macro)
– 25 % general economy related topics (economic history, economic geography, business law, statistics, stock market knowledge and general knowledge about economics)
For more information, visit smiekonomi.com
Nu är det dags att anmäla sig till SM i Ekonomi! Deltävlingen i Umeå kommer att gå av stapeln den 11 mars mellan 9-12. Ett lag består av tre deltagare och det vinnande laget får representera UMU och HHUS i finalen i Gävle den 12-15 maj.

Anmälan sker till smiekonomi@hhus.se, skriv deltagarnas namn och personnummer, telefonnummer, adress och mailadress.

Mer information:
SM i Ekonomi startades 1987 av Sveriges Ekonomföreningars Riksorganisation där dåvarande Växjö Högskola stod både som arrangör och som vinnare av tävlingen. Umeå vann tävlingen 1988 och 2009, så nu är det dags igen!

SM i Ekonomi är en lagtävling som består av tre omgångar, deltävling, semifinal och final. Deltävlingen sker vid de lokala lärosätena och består av en skriftlig grupptentamen. Vinnaren vid de lokala lärosätena går vidare till semifinalen som går av stapeln under konferensen. Även semifinalen består av en skriftlig grupptentamen. De fyra lagen med bäst resultat går vidare till finalen som sker muntligt inför publik där vinnaren av SM i Ekonomi koras.

Regler:
– Studenten har tagit maximalt 210 högskolepoäng oavsett ämne, vid deltävlingstillfället.
– Studenten skall kunna uppvisa ett LADOK-intyg vid deltävlingstillfället.
– Studenten skall vara medlem i HHUS eller annat kårhus
– Studenten skall vara registrerad för heltidsstudier, vid svensk högskola eller universitet.
– Studenten skall ha intentionen att ta en examen inom ekonomi.
– Deltagande skall innehålla tre (3) studenter.
– Deltagande skall utse en (1) lagledare.
– Lagledarens ansvar är att vara kontaktperson för laget gentemot projektledaren för deltävlingen samt tävlingsansvarige vid huvudtävlingen i SM i Ekonomi.
– Deltagande lag skall vid anmälan ange:
Deltagarnas namn och personnummer, telefonnummer, adress och maildress samt lärosäte.

Deltävling
Tentamen sker skriftligt.
Skrivningstiden för tentamen är tre (3) timmar.
Tentamens utformning :
-50 % företagsekonomi (Marknadsföring, Organisation, Redovisning och Ekonomistyrning).
-25 % nationalekonomi (Mikroekonomi och Makroekonomi)
-25 % Allmän ekonomi (ekonomisk historia, ekonomisk geografi, handelsrätt, statistik, börskunskap och aktuell ekonomi som går att koppla till ekonomisk allmänbildning.)
För mer information, se smiekonomi.com