Supplements for HHUS annual meeting

The 10th of April 2015, Handelshögskolan i Umeå. Studentföreningen. will have its annual meeting.