USBE Alumni Stipendiestiftelses stipendium!

Du har nu möjlighet att nominera en Handelshögskolestudent som stipendiat för USBE Alumni Stipendiestiftelses stipendium. Stipendiet delas ut i samband med diplomeringen i juni. Lämna ditt förslag på person tillsammans med en kort motivering till varför du tycker att personen ska få stipendiet. Förslag måste komma in senast måndag eftermiddag 9/5 till alumni@usbe.umu.se.

Nedan finns en kort information om stipendiet och vad stiftelsen säger om vem som kan föreslås som stipendiat.

USBE Alumni Stipendiestiftelse söker nu förslag på lämplig stipendiat för årets stipendium.
För att komma ifråga som stipendiat ska stipendiaten ha arbetat för att “främja utveckling och kvalitet vad gäller utbildning och forskning vid Handelshögskolan vid Umeå universitet” och/eller “främja USBE studenters utbildning och utveckling”

USBE Alumni Stipendiestiftelse har de senaste åren i samband med diplomeringen delat ut ett stipendium till enskild student eller studenter som utmärkt sig positivt och bidragit till Handelshögskolans utbildning.
Vid diplomeringen 2016 delar USBE Alumni Stipendiestiftelse i samarbete med Swedbank ut ett stipendium om 10 000 kronor.

Tidigare års stipendiater har varit:
– Ebba Eriksson (2015) för sitt engagemang i samverkansrelaterade projekt
– Joacim Lindgren (2014) för sitt breda engagemang till gagn för HHUS, USBE och sina medstudenter
– Kaya van Enckevort (2013) för sitt engagemang som studeranderepresentant och bidrag till Handelshögskolans masterprogram
– Ludwig Sikström (2012) för sitt djupa och breda engagemang till gagna för alla ekonomstudenter,
– Fanny Brodin (2011) för sitt engagemang i HHUS, SIFE och Young Supply Chain Professionals,
– Jonas Broman (2010) för arbetet med HHUS Frukostklubben,

You now have the possibility to nominate a person for USBE Alumni Stipend foundation’s stipend 2016. Deadline to nominate is Monday, May 9, 2015. Send your nomination to alumni@usbe.umu.se.
– För USBE Alumni Stipendiestiftelse,